• For å bygge gode liv bygger vi varige, smarte og funksjonelle boliger i levende nabolag

Lundsletta

Agate Utvikling, Rema Etablering Sør, Spenst Holding og Kristiansand Næringsselskap har kjøpt flere utviklingseiendommer sentralt på Lund i Kristiansand. Eiendommene inngår i reguleringsplanen for Marviksletta og planlegges utviklet til bolig- næringsformål i nær fremtid. Prosjektet vil bestå av ca. 250 – 300 boliger og 3 000 – 4 000 m2 handel og service.

Planlagt salgsstart er 2024/25.

Lenke til omtale i Estate:

Buchardt og Rema 1000: Kjøper stort utviklingsområde (estatenyheter.no)