• For å bygge gode liv bygger vi varige, smarte og funksjonelle boliger i levende nabolag

Sætertunet

I Nordstrandveien 51 mfl. på Sæter planlegges 112 nye boliger på Sæter. Sætertunet skal bli et foregangsprosjekt for vellykket bymessig fortetting og bidra til styrking av Sæterkrysset og områdeløft for Sæter som urbant lokalsenter. 

I tråd med Sæterplanens intensjoner og designmanual for Sæter, skal arkitekturen forsterke det urbane og tilføre gode kvaliteter både på utsiden og innsiden. Det planlegges med bebyggelse av intim skala med blant annet leiligheter, takterrasser, næring i form av strøksgate og torg, felles utearealer i parkmessig utførelse og nye gangforbindelser. Reguleringsprosessen er igangsatt og det estimeres en salg- og byggestart om 4-5 år.

Det er Monolith Properties/Agate Utvikling og Neptune Properties som står bak prosjektet Sætertunet.

Kunne du tenke deg å bo her?

Send oss en mail på post@agate.no, så setter vi deg opp på interessentlisten og du er blant de første som får informasjon.